Chương trình “Dù bận vẫn tu”

Giới thiệu

Đúng với tinh thần của “Chương trình Dù Bận vẫn Tu” do đào tràng Tâm Như Hạnh đồng phối hợp tổ chức – Dù bận rộn bồn bề với công việc sản xuất hàng ngày, hàng giờ nhưng tất cả những thành viên trong Công ty Lâm Hoàng Phát của chúng ta vẫn luôn dành thời gian quý báu của mình để gieo từng hạt giống thiện lành ngay trên khuôn viên nhà máy của Công ty Lâm Hoàng Phát để tất cả chúng ta cùng nhau suy nghiệm lại những giá trị thực của đời sống qua lời dạy của Đức Phật, từ đó mỗi chúng ta tự tìm ra giải pháp hữu ích để tìm thấy sự an lạc – hạnh phúc từ thân & tâm của mỗi người.

Dù bận vẫn tu kỳ 1: Thầy Thích Trí Huệ gieo duyên (Rất hay), Quy y Tam Bảo cho Phật tử

Dù bận vẫn tu kỳ 2: Năm 2020 đại hồng thủy COVID19, Làm sao để tâm an lạc, vượt qua cơn bão này ? (rất hay)

Dù bận vẫn tu kỳ 3: Thầy Thích Trí Huệ – Cuộc sống bộn bề, làm sao để tâm an lạc, vượt qua bão tố cuộc đời

Dù bận vẫn tu kỳ 4: Ngày vía Phật A Di Đà, tại sao có ngày vía Phật A Di Đà (quá hay) – Đại đức Thích Trung Nghĩa

Dù bận vẫn tu kỳ 5: Bất ngờ cảnh Tây Phương cực lạc ngay tại đêm Hoa đăng vía Phật A Di Đà (quá đẹp)

Dù bận vẫn tu kỳ 6: Câu chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đại đức Thích Lệ Minh (rất hay)

Dù bận vẫn tu kỳ 7: Đại đức Thích Lệ Minh kể chuyện cuộc đời Đức Phật (rất hay)

Dù bận vẫn tu kỳ 8: Tại sao có ngày Lễ tắm Phật đản sanh ? (thật cảm xúc)

Dù bận vẫn tu kỳ 9: Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ Luật nhân quả (rất hay)

Dù bận vẫn tu kỳ 10: Đại đức Thích Thiện Tuệ chia sẻ cái duyên để 2 người trở thành vợ chồng (rất hay)

Dù bận vẫn tu kỳ 11: Thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ câu chuyện hiếu đạo “Một đời cho con” (rất hay, rất rất hay)

Dù bận vẫn tu kỳ 12: Tâm Bệnh , Tiến sĩ, Sư Cô Chúc Hiếu, Tại Công Ty Lâm Hoàng Phát, Rất Hay

Dù bận vẫn tu kỳ 13: Pháp hội Vang tiếng kinh cầu tại chùa Diêm Phụng_ HT. Thích Huệ Phước thuyết giảng