Chùa Linh Sơn Bửu Thiền – Núi Thị Vải

Núi Thị Vải trước kia có tên gọi là “Nữ Tăng sơn” – tục danh núi Bà Vải, ở địa phận huyện Long Thành. Xưa có gia đình người con gái họ Lê giàu có ,  sau khi cha mẹ mất mới lấy chồng. Nhưng không bao lâu chồng bà lại mất, bà thề không tái giá. Kẻ cường hào có thế lực cậy mai mối thường đến quấy nhiễu bà. Bà bèn cạo đầu, lập một cái am ở đỉnh núi tự làm thầy cả, cùng bọn đồng bộc giữ lòng tu trì, sau được thành chánh quả, nên người ta nhân đó lấy tên bà đặt làm tên núi đó!

Ngày 2-5-1802 (Nhâm Tuất), Khi Nguyễn Ánh lên ngôi và đặt niên hiệu là Gia Long (1802-1820), Triều Nguyễn được dựng lên kể từ đó.

Khi ở ngôi trị vì, nhớ ơn thời lưu lạc, được sự giúp đỡ tận tình từ Ni Sư Diệu Thiện, theo sách sử ghi lại Ni Sư Diệu Thiện, thế danh là Lê Thị Nữ, chính là người đầu tiên tu trên đỉnh núi này, vì vậy mà vua đã sắc phong Ni sư là Linh Sơn Thánh Mẫu,  thảo am được sắc tứ Linh Sơn Bửu Thiền tự và đặt tên núi là Thị Vải để tạ ơn, tức là một người phụ nữ ở chùa tu tập, sớm hôm chuyên cần công phu công quả.                Cho nên đây cũng được gọi là núi Nữ Tăng.

Chi tiết